Chính sách bảo mật

Các nhà phân phối và đối tác kinh doanh của Hapi cam kết giữ các thông tin nội bộ theo quy định